Jak jste dospěli právě k číslu 34 % při stanovení účinnosti Vitality Komplexu?

2017-01-28T16:39:20+01:00

K těmto výsledkům jsme dospěli dlouhodobým zkoumáním a vegetačními pokusy, které vznikly ve spolupráci se Zahradnickou fakultou v Lednici a také vlastními pokusy na vybraných druzích rostlin (ovoce, zelenina, muškáty a jiné druhy letniček).