Lze používat Vitality Komplex samostatně i bez hnojiva?

Lze používat Vitality Komplex samostatně i bez hnojiva?

Jestliže používáte Vitality Komplex samostatně zálivkou nebo postřikem, rostlina získává ve svůj prospěch vysoké dávky přírodních enzymů a huminových kyselin, po kterých ve velmi krátkém čase obnovuje růst, způsobený nepravidelnou péčí o rostlinu nebo poškozením např. škůdci či chorobami. U rostliny dochází, mohlo by se říci, k restartu a novému růstu. Po těchto zhruba 4 – 6 dávkách (max. v týdenním intervalu), již lze přejít ke střídání Vitality Komplexu s Kristalonem, nebo jiným běžným hnojivem.

2017-01-28T16:39:53+00:00